1.ca.15 TRES EXÀMENS.

1.ca.15 TRES  EXÀMENS

Demà divendres dia 11 hem de dur a classe els objectes antics que heu aconseguit durant aquesta setmana.

El proper dilluns dia 21 tendrem un examen de continguts, i el divendres dia 25, serà el del llibre de lectura. Posteriorment, farem un altre control escrit sobre els posts de català d’aquest bloc, especialment dels  números 3, 4, 11 i 13.

A tota prova escrita de català hi pot entrar fer una redacció, un resum, un dictat o qualsevol altra activitat d’expressió escrita.

A més, els continguts que heu d’estudiar i repassar durant la propera setmana són els següents:

CONTINGUTS

1 La gramàtica. Paraules i oracions.

2 L’alfabet.

3 Diccionaris.

4 Literatura popular  i culta.

5 Vers i prosa.

6 Categories lèxiques.

7 La comunicació.

8 Sons i grafies.

9 La Balanguera.

 10 El verb. Conjugacions. Classes de present d’inicatiu. Formació del gerundi.

 11 Figures retòriques: al·literació, onomatopeia, anàfora, epítet, polisíndeton, asíndeton i hipèrbaton.

 12 Les llengües del món. Llengua i dialecte.

Tenim tota una setmana per demanar al professor tots els dubtes que puguem tenir.

Respecte a l’examen del llibre de lectura, no s’ha d’estudiar, sinó llegir amb atenció, prendre notes, repassar, repetir fragments, treure conclusions, reflexionar, aprendre els ensenyaments, estudiar els personatges, etc.

Hi poden sortir preguntes com aquestes, entre altres:

–         Biografia de l’autor.

–         Explicar les característiques de les faules.

–         Estudi lingüístic o literari del llibre.

–         Personatges que hi surten.

–         Comparació de faules.

–         Resum de faules.

–         Ensenyaments que hem entès a través de les faules.

–         Refranys i moralitats que hi apareixen.

–         Animals que més surten.

–         Escriure una faula de l’època actual.

–         Defectes que vol criticar i virtuts que intenta fomentar l’autor.

Respecte al tercer examen,  hi sortiran preguntes que ja hem realitzat a la classe o com a deures.

Ànim! Cal estudiar metòdicament cada dia. Això no és una moralitat d’Isop, sinó un consell de tots els professors.

Estar atent a classe, fer preguntes sobre els dubtes, estudiar, passar en net els apunts (de tal manera que puguin sevir per estudiar), fer els deures, reflexionar, repassar, …

Recordau, per altra banda, que l’avaluació és contínua i que els exàmens només són una part de la nota final.

Anuncis
Arxivat a català. Etiquetes: , . 6 Comments »