2.es.27 Examen Tema 2

Vocabulario
1. Significado de automercado, software, sensor, antípodas, magia blanca
Cultura
2. ¿Qué es el Braille? ¿Cuál es su origen?
3. ¿Quién fue Nelson Mandela?
Morfología
4. Analiza las frases:
Esta bicicleta es mía
Nadie estudió la segunda lección

5. Pronombres personales: a) Definición. b) ¿Cuáles son?
6. ¿Cuál es el lexema de la palabra estudiábamos?
7. Analiza las siguientes formas verbales (P N T A M)
hubiésemos cantado
hayas cantado
habían cantado

Literatura
8. Diferencia entre tema y argumento
9. Cita 2 metáforas que empleemos en la vida cotidiana

Anuncis
Arxivat a castellano. Etiquetes: . Leave a Comment »

2.ca.4 CONTINGUTS TEÒRICS.

2.ca.4  CONTINGUTS TEÒRICS.

 

El dilluns, dia 30 de gener, tenim un examen de català amb els següents continguts teòrics, a més de totes les activitats pràctiques que hem realitzar a classe:

-El nom. Nombre i gènere. Classes de noms.

-L’adjectiu. Nombre i gènere. Graus.

-Lexemes i morfemes.

-Llengües romàniques.

-Recursos estilístics.

-Diftong. Hiat.

No us confieu. Encara que siguin temes fàcils, que ja heu tractar a Primària i a castellà, s’han de estudiar  a fons i practicar molt. Heu d’aprendre cada concepte, assimilant cada idea nova i entenent bé allò que llegiu. No us limiteu a fer els deures i estudiar allò que us proposa el professor. De vosaltres esperam molt més. Per exemple, si a classe parlam dels premis Ciutat de Palma, heu d’investigar sobre aquest esdeveniment cultural. No us limiteu a aprendre allò que us ensenya en Joan Sastre, per exemple, sobre el “Planisferi lunar” i “Ningú no pot enganyar els morts”. Ànim!

Arxivat a català. Etiquetes: , . Leave a Comment »

1.ca.8 HE TRET UN DEU A L’EXAMEN DE CATALÀ

1.ca.8  HE TRET UN DEU A L’EXAMEN DE CATALÀ.

Els alumnes que han obtingut un10 a l’examen de català, estan exempts de llegir aquest comentari. Els altres, el poden llegir complet, o només el primer paràgraf, amb el qual estaran d’acord.

Ja sabem els principals motius pels quals no he obtingut un 10, la nota màxima. És que el professor em té mania, que l’examen era molt difícil, que no he tengut temps, que feia calor, que no veia bé la pissarra electrònica, que hi ha hagut canvi de conseller d’Educació, que l’aire condicionat estava massa fort,  que el timbre va sonar més prest aquell dia, que me picava el clatell, que…

També podem posar altres excuses. Per exemple,  abans de contestar, he d’entendre bé cada pregunta, i saber exactament què em demanen.

No m’he d’inventar significats de paraules a l’exercici de vocabulari, perquè és poc probable que endevini. Vegem alguns exemples de creativitat semàntica:

CELOBERT: és quan no hi ha niguls

BRESSOLAR: manera vulgar de dir “veure”. // Camp sembrat d’hortalisses.

ESPIELL: finestra d’un ascensor.

SINGLOT: és quan fas hip!, hip!, hip!

 Tampoc no he de posar definicions com aquestes: “morfologia és la ciència que ho estudia tot”, o “La sintaxi estudia les sintaxis”.

Altres vegades he escrit molt, però he deixat les idees fonamentals i només he parlat de temes secundaris, sense importància.

He de demanar ajuda a Daniel J. Zurita perquè m’ajudi a ordenar paraules alfabèticament. Ell és l’únic alumne de la classe que ha fet bé les tres sèries de paraules. Fins i tot és l’únic que sap que “col·lapse” va abans que “collar” en el diccionari. Per tant és l’únic que sap que la lletra “p” és anterior a la lletra “r” a l’alfabet.

Si jo he contestat amb una sola paraula quan em demanen que expliqui tot un tema que hem estudiat, és perquè tenc una gran capacitat de resum, i saber resumir també és tota una virtut, o no?

Finalment, crec que el professor no acaba d’entendre bé el meu estil literari d’expressió escrita, i per això no m’ha puntuat suficientment alt. O tal vegada la redacció l’hauria d’haver meditat més  i repassar-la abans d’entregar.

Sé que també hi ha altres motius pels quals no he tret un deu, però en aquest moment no els puc recordar bé. La memòria em comença a fallar, especialment a l’hora de fer un examen. Deu ser cosa de l’edat.

Però estic segur/a de que la propera vegada tendré millor nota.

Ànim!

Arxivat a català. Etiquetes: . 2 Comments »

1.ca.7 DÍGRAFS

Un dígraf és un grup de dues lletres emprades per representar un únic so o fonema en l’ortografia d’una determinada llengua. Sovint, es tracta d’un so que no es pot expressar amb una única lletra de l’alfabet emprat per a escriure l’idioma en qüestió. Altres vegades, però, hi ha una única lletra que representa el mateix so, i el dígraf existeix per motius històrics, ortogràfics o dialectals.

 Dígrafs del català

 • dj (segons els dialectes representa [dʒ] o [tʃ]) (exemples: adjectiu, cambodjà)
 • ds (representa [ts]) (exemples: adscriure, adsorció)
 • gu (davant e o i; representa [g] o [γ]) (exemples: guerra, paguin)
 • ig (després de vocal, a final de paraula; segons els dialectes representa [tʃ] o [jtʃ]) (exemples: puig, maig)
 • ix (després de vocal, a final de síl·laba; segons els dialectes representa [ʃ] o [jʃ] o [js]) (exemples: caixer, feixa)
 • ll (segons els dialectes representa [ʎ] o [j]) (exemples: callar, soroll)
 • ny (representa [ɲ]) (exemples: canya, empeny)
 • qu (davant e o i; representa [k]) (exemples: esquena, quins)
 • rr (sempre entre vocals; representa [r]) (exemples: arrossegar, terrassa)
 • sc (després de consonant i davant e o i; representa [s]) (exemples: abscés, obscenitat)
 • ss (sempre entre vocals; representa [s]) (exemples: cassola, assignar)
 • tg (davant e o i; segons els dialectes representa [dʒ] o [tʃ]) (exemples: fetge, heretgia)
 • tj (davant a, o o u; segons els dialectes representa [dʒ] o [tʃ]) (exemples: platja, lletjor)
 • ts (representa [ts]) (exemples: potser, tsar)
 • tx (representa [tʃ]) (exemples: metxa, txec)
 • tz (segons els dialectes representa [dz] o [ts]) (exemples: atzur, realitzar)
Arxivat a català. Etiquetes: , . 7 Comments »

1.ca.6 MÉS VELL QUE EL PADRÍ DE LA COCA-COLA

Ancianos FelicesAlerta, criatures, que dilluns dia 10 tenim un examen en el qual entren tots els temes que estan enumerats a l’apartat de català d’aquest bloc, i que teniu en el vostre quadern.

El dimarts dia 11 d’octubre heu de presentar a un foli amb el vostre nom, que entregareu al professor,  una redacció on el protagonista ha de ser més que centenari, amb una característica especial: va néixer el 28 de desembre de 1895, és a dir que actualment té 116 anys. Per això dèiem en el títol que és més vell que l’amo en Pep de Son Bats, el vilafranquer de 105 anys que va fer una anunci publicitari  d’una coneguda beguda refrescant. Però el personatge de la redacció té una altra característica especial:  no va aprendre a xerrar fins que tenia 32 anys.

Podeu imaginar qualsevol narració on el protagonista tengui aquestes dues característiques: un centenari que va va ser mut fins el 1927. El professor de català ja està ansiós per a llegir les vostres històries. Segur que seran emocionants i estaran ben escrites.

 Sortejarem una entrada de cine entre els  qui endevinin el personatge real en què s’ha basat el professor per a presentar-vos aquest tema.

 

Arxivat a català. Etiquetes: , , . 5 Comments »

1.es.7. Examen Tema 1

1. ¿Qué diferencia un dialecto de una lengua?

2. ¿Qué lengua se habla en España que no es románica?

3. Cita seis lenguas románicas

4. ¿Qué diferencia la diglosia del bilingüismo?

5. Copia el siguiente texto corrigiendo los errores:
Vamos ha ver a mi prima ha su casa. A dicho que no a podido darle el regalo a su amigo. Vete ha tu cuarto ha estudiar

6. Copia las siguientes frases sustituyendo los espacios en blanco por las palabras monosílabas correspondientes:
__ saco de patatas era muy pesado, no pude con __.
No puedes negar que __ eres mucho más mentirosa que __ hermana.
Si Paco sigue trabajando sin comer, corre el riesgo __ que le __ un patatús.
No __ qué haces: aquí __ viene a trabajar.
__ pretendes que te diga que __, tienes que convencerme.
No __ has portado bien con ella: no me extraña que __ trate así.

7. Análisis morfológico:
buscando esa firmeza llegué a un lugar negro

8. Define: adjetivo, adverbio

9. Dibuja el esquema de las 8 principales categorías morfológicas

10. Escribe el significado de las palabras: lema, distorsión, rumbo, revelar

Arxivat a castellano. Etiquetes: . Leave a Comment »