1.cat.4 Repàs… (2) Estructura de l’oració: tipus de sintagmes

ACTIVITATS per a dilluns 6/10/14 :

1.Fes un quadre sinòptic de les estructures sintàctiques fent ús del ppoint anterior i del document més ampli que pots trobar    aquí

2. Quina és la diferència i la similitud entre un SN i un Sprep?

3. Escriu dos SN sense nom com a nucli.

3. En quins sintagmes podem trobar els quantitatius molt, prou o bastant, quina funció hi pot tenir en cada sintagma. Posa’n un exemple.

4. Quantes paraules secundàries pot tenir un S Adj?

5. Quina paraula pot ser el nucli d’un sintagma adverbial? Posa´n tres exemples diferents.

Anuncis

1.cat.3 Repàs dels tres nivells d’anàlisi. 1) EL morfològic: les categories lèxiques

Després de la darrera classe , en què intentàrem fer els tres tipus d’anàlisi gramatical i no ho aconseguíreu una meitat de la classe per motius diversos: darrrera hora, plovia a bots i barrals i per l’amnèsia que us havia ocasionat lel llarg estiu, he decidit que repasseu el que treballàrem el curs passat sobre el tema.

Revisa el document de les categories lèxiques i fes a continuació les següents ACTIVITATS per a dijous 2/10/14:

1.Defineix les categories enumerades, però no caracteritzades en el document anterior i posa’n 3 exemples de cada: nom, verb i adjectiu.

2. Coneixes algun altre tipus de pronom, a part dels personals tònics i àtons treballats el curs passat? Cerca’n informació i posa’n dos exemples de cada un.

3. Defineix les interjecciones a partir dels exemples.

4. Fes un esquema o quadre sinòptic, el més complet possible, de les categories lèxiques.

1.en.2 Meet the author: an interview with Ruth Rendell

Are you a fan of crime and mystery books? We have just read a short story by world famous crime author Ruth Rendell, so it wouldn’t be a bad idea to learn a bit more about her.

Click on her photo to get to a fairly recent interview in the books section of The Guardian. After reading the interview try to answer the questions below:

.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

Arxivat a General. Etiquetes: . Leave a Comment »

1.cat.2 Fet d’armes, un conte per encongir

A partir de la lectura del conte de Pere Calders, “ Fet d’armes, pertanyent al recull Cròniques de la veritat oculta,  intentarem reflexionar sobre l’absurd dels conflictes bèl·lics i alhora intentarem encogir la història i reduir-la a la mínima expressió.

El conte en qüestió  és una sàtira de la guerra, on es ridiculitzen els propòsits d’aquesta mitjançant el diàleg que es crea entre dos soldats de bàndols oposats. Aquest tipus de situació absurda es pot apreciar al llarg de tota l’obra de l’autor, molts dels seus personatges mantenen una conversa constant, on hi parlen d’aspectes i situacions que li provoquen al lector entreteniment i humor, dos conceptes totalment oposats als temps de guerra.

Llegeix la resta d’aquesta entrada »

1.en.1 Youth Identity

There’s not a straightforward answer to the question:

WHO ARE YOU?

A group of young people from Northreach in Australia have tried to find an answer to it by interviewing youngsters.

Watch the video they have made and complete these two tasks:

1. Write down the questions they ask to youngsters in the street.

2. Note down at least one of the answers to each of the questions.

1.cat.1 Presentació de Llengua catalana i Literatura, curs 2014-2015

BENVINGUTS AL NOU CURS ESCOLAR 2014-2015! Per tercera vegada consecutiva haurem de compartir coneixements, gaudir-ne i, en algunes ocasions, ens haurem d’aguantar. Un poc de tot, ja sabeu que aquesta és la realitat de l’estudiant i del professor. Hi ha moments de tot color. ESPEREM que hi dominin els moments de tons vius i, fins i tot, virolats. Això voldrà dir que teniu/tenim emocions i les sabeu/sabem gestionar. Que us heu tornat una mica més grans, més madurs?

Enguany, la novetat en el temari és la literatura, deixam l’Edat Mitjana i Decadència i passam a estudiar els principals autors del segle XIX, XX i XXI. Quant a la part de Llengua ampliam el temari del curs passat i incorporam l’aprenentatge de CV, models epistolars i textos administratius diversos, sense oblidar els jocs de paraules, les activitats creatives que puguin sorgir al llarg del curs que, al cap i a la fi, són les que perfilen l’enginy, tan important en la vida.

Sí, hem de ser cultes, però no avorrits, hem de saber donar voltes a les coses, a les idees; hem de saber embolcallar-les amb humor, subtil, molt subtil. En la subtilesa rau la intel·ligència, també en la ironia.

Aquesta serà la vostra programació, els vostres objectius…, però no serà l’únic aprenentatge del curs. O això esper!!!             M. Antònia Socias

PROGRAMACIÓ LLEGUA CATALANA I LITERATURA 4t ESO

OBJECTIUS MÍNIMS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ

MATERIAL DIDÀCTIC

FULL DE CORRECCIÓ QUADERN CURS