3.cat.23 أبو محمد عبد الله بن ع بد الله الترجمان الميورقي, Abū-Muḥammad …

A. Activitats per fer al Quadern per al dilluns, 31/03/14:

0. Resumiu la teoria de La literatura religiosa i moralizant (segles XIV) de la pàg. 166 del llibre de text, vol. 2.

00. A qui pertany el nom àrab que apareix en el títol del post? Cerca el nom complet, transcrit a l’alfabet llatí, i intenta pronunciar-lo.

B. Activitats per fer al Quadern per al dijous, 3/04/14:

1. Després d’escoltar el poema musicat per Raimon “Elogi dels diners” d’ Anselm Turmeda, comentau si trobau et to de la música adequada a la lletra. És a dir, quin to se li vol donar en alguns moments (irònic, sarcàstic, seriós…) ? Justificau la teva resposta.

* Si no us va bé seguir la lletra al vídeo, pots seguir-la al Llibre de text, vol. II, pàg. 167.

2. Convertiu el poema en un text instructiu, tot fent ús de les marques lingüístiques d’imperatiu o perífrasis verbals – haver de, cal que, cal+infinitius, etc.-, ja estudiades a la 1a av.

C. Activitats per fer al Quadern per al divendres, 4/04/14

3. Ara llegiu en el següent enllaç:

                                                   http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/poemes-solts/turmeda.html#Llibre%20de%20tres

el fragment del Llibre de tres del mateix autor i triau les 3 sentències que et semblin més divertides i argumenta-les breument.

 

4. Feu un resum dels aspectes més curiosos de la vida d’Anselm Turmeda que trobareu al següent enllaç:

http://www.mallorcaweb.com/magpoesia/poemes-solts/turmeda.html#VIDA%20I%20OBRA

5.Per què creus que Anselm Turmeda escrigué el seu llibre La disputa de l’ase?

6. Per què trobam la tomba d’Anselm Turmeda o Abd Allah en la medina de Tunis ?

 

 

Anuncis

3.en.8. The Commonwealth Games: Glasgow 2014

This year Fonix’ topic will be sports and the Commonwealth Games. Have a look at these sites to find out more

When? Why? What? Who?

Captura de pantalla 2014-03-18 a la(s) 10.50.24 AM

Captura de pantalla 2014-03-18 a la(s) 10.55.27 AM

3.en.7 Poetry and pronunciation: Shel Silverstein and Andrew Bird

Spanish people usually pronounce the word comfortable wrongly

This is a very funny poem by Shel Silverstein, an American writer, called twistable turnable man. After reading it and singing it, I’m sure you’ll always pronounce COMFORTABLE correctly.

The you tube video will help you understand the poem. It is like  tongue twister. You know what a tongue twister is, don’t you?

Let’s see if we can read it together. The words ending in “able” are highlighted in green

Here follows a version by Andrew Bird, a good musician who, on top of playing lots of musical instruments, is also a great whistler. Can you whistle? We’ll make a contest some other day.

You might want to visit Shel site. It is full of surprises! Look for some of his short animation videos.

Captura de pantalla 2014-03-18 a la(s) 12.24.48 AM

3.en.6 confusable words

Check the pronunciation of these two words that can be easily confused.

breath

/brɛθ/

–noun

1. the air inhaled and exhaled in respiration.
2. respiration, esp. as necessary to life.
3. life; vitality.4.
the ability to breathe easily and normally: She stopped to regain her breath.
5. time to breathe; pause or respite: Give him a little breath.
6.

a single inhalation or respiration: He took a deep breath.
7. the brief time required for a single respiration;

a moment or instant: They gave it to her and
took it away all in a breath.
8.

a light current of air.
Look at this video and listen to the swimmer explanation on how to hold your breath.

Now have a look at the verb
/brið/ 
verb, breathed/briðd/  breath·ing.
–verb (used without object)

to take air, oxygen, etc., into the lungs and expel it; inhaleand exhale; respire.
–verb (used with object)

to inhale and exhale in respiration.
as you can hear in the background of this you tube video

Or maybe breathe as you can hear in the old Pink Floyd song.
Breath in the air
It is easier to learn new words if we associate them with our own experiences, with musicwith images or with things that are relevant to us.
Did you find the videos helpful to memorise the words and their pronunciation?

3.cat.22 En Dragui ens conta la vida de Jaume I el conqueridor

A. Test de comprensió del vídeo

 • 1. Quina és la resposta més completa referida al sobrenom de Jaume I, “El  conqueridor”:

a. Perquè va conquerir la terra dels musulmans del Nord Àfrica

b. Perquè va conquerir tota la Mediterràniac.

c. Perquè va aconseguir les terres dels musulmans i expandir Catalunya cap a la Mediterrània.

 • 2. De qui era fill Jaume I?

a. De Pere I el Cerimoniós i Maria de Montpellerb.

b. De Pere I el Catòlic i Maria de Montpellerc.

c. De Pere III el Cerimoniós i Maria de Montsó

 • 3. El nom de “Jaume” del rei Jaume I respon a:

a. les creences religioses de la seva mare

b. Una tradició familiar

c. al gust de la seva mare

 • 4. Com va ser la infantesa de Jaume I?

a. malatissa i poc dedicada als jocs infantils

b. Feliç i enrevoltada dels seus familiars

c. Va ser víctima d’un ostatge en mans d’un enemic del pare.

 • 5. On i quan va morir el pare del rei Jaume ?

a. A la batalla de Muret quan ell tenia 3 anys

b. A la batalla de Muret quan ell tenia 5 anys

c. A la batalla de Narbona quan ell ja era major d’edat

 • 6. Qui es va ocupar de l’ educació del rei Jaume a la mort del seu pare?

a. Un grup de monjos, a petició del Papa Innocenci III

b. Amb Guillem de Munnedó, mestre dels templers.

c. Simó de Montfort, l’ enenmic del seu pare.

 • 7. Qui va governar la Corona durant la minoria d’ edat de Jaume I ?

a. Un consell de catalans anomenat pel Sant Pare

b. El comte Sanç, antic regidor de Narbona.

c. L’ Assemblea de Lleida

 • 8. De què va parlar el rei Jaume I amb el mercader Pere Martell?

a. De l’ amenaça de venecians i genovesos sobre el regne

b. De les naus que li podia oferir el mercader al rei

c. De la possibilitat de l’ expansió mediterrània de la Corona

 • 9. Abans d’ iniciar la conquesta de Mallorca, el rei va haver de:

a. consultar al poble amb unes eleccions.

b. consultar el Papa

c. reunir les Corts i exposar-los la decisió als dignataris.

 • 10. Amb quants vaixells comptava el rei Jaume per dur a terme la conquesta de Mallorca?

a. De milers

b. D’ un centenar

c. D’ una trentena

 • 11. D’on salparen els vaixells que anaven a conquerir Mallorca?

a. De Cambrils i Tarragona

b. Del port de Barcelona i Sitges

c. De Roses (Girona)

 • 12. A on desembarcaren les naus de Jaume I quan arribaren a Mallorca?

a. A Santa Ponça

b. Al port de Pollença

c. Al port de Palma

 • 13. Les tropes de Jaume I guanyaren els sarraïns per:

a. la seva superioritat numèrica.

b. una qüestió de sort

c. rebre tropes de reforç que els ajudaren

 • 14. Un cop vençuts els àrabs, Mallorca es va dividir entre:

a. el rei i els nobles

b. el rei, els nobles i els vasalls

c. els nobles i 600 persones més

 • 15. El rei Jaume va conquerir València després de:

a. 5 dies de setge

b. 5 mesos de setge

c. 5 anys de setge

 • 16. València, un cop conquerida, va ser repoblada per gent de:a. Barcelona, Mallorca i Lleida

b. Peníscola, Borriana i Cullera

c. Lleida, Tortosa, Aragó i alguns àrabs

 • 17. Jaume I va morir:a. a Mallorca als 58 anys

b. a Múrcia als 68 anys

c. a València als 68 anys

 • 18. A qui va donarJaume I la regió de Múrcia?a. Al rei Sant Lluís de França

b. Al rei castellà Alfons X el Savi

c. al seu fill Jaume

 • 19. Quina de les respostes és la més completa?

a. El rei Sant Lluís va reconèixer la independència catalana pel Tractat de Corbeil

b. El rei Sant Lluís va reconèixer oralment la indepèndencia catalana

c. El rei Sant Lluís mai no va reconèixer la independència de Catalunya

 • 20. Assenyala la resposta inorrecta sobre la herència de Jaume I:

a. Al seu fill Jaume li va tocar el Rosselló i Montpeller

b. Al seu fill Pere li va tocar Aragó, València i Catalunya

c. Al seu fill Carles li va toccar La Cerdanya i Mallorca

B. Llegiu els apartats del Llibre de text: Origen de les cròniques i Característiques generals, pàg. 138, vol.2 i després feu una taula amb dues columnes on heu de posar          les semblances i diferències entre una CRÔNICA PERIODÍSTICA I UNA CRÒNICA HISTÒRICA.

Activitats A i B per fer al QUADERN per corregir el dijous, 20/03/14.

3.mus.04. What about Mozart’s live?

 

Answer the following text and check your knowledges about Mozart’s live.

Mozart’s live

Which differences can you remember between his real life and the film Amadeus?

Search some information about Salieri.

Who finished the Requiem?

How many compositions had Mozart written?

3.cat.21 La fàbrica de paraules (2): La composició

A. Definició i activitats bàsiques d’observació

la-composicic

1) Copia en el quadern la definició de composició tot completant-la amb les paraules que tens al final del text.

2) Practica els exercicis bàsics de composició de les pàgs. 134-135, vol. 2, tema 4 (activitats 48-52).     A més, t’inseresc el següent enllaç per ampliar el tema per a l’examen:

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/fabrica/02_2.html

B. Estructures i ús de guionet en les paraules compostes+ Activitats (per corregir dijous, 13/03/04). Has d’imprimir o copiar tot el requadre verd per a dilluns.

Combinacions pActivitats guionets pcompostes

C. Activitats sobre les il.lustracions (per fer a classe)

3.  Llegeix el poema de J. Carner: què ens explica? Analitza la paraula composta “capgròs”: a) quina estructura té? i b) per què se li diu així a la cria de la granota?

4.   Sabeu quines paraules compostes corresponen a les 3 darreres il.lustracions d’aquesta pàgina?

Activitats A per fer al quadern i corregir el proper dilluns, 10/03/14