2.cat.19 Persèpolis (4): formació i casament de Marji. Adéu Iran!

Estudiants universitaris de Teheran en l’actualitat

 1. Comenta la vinyeta grossa de la pàg. 267. Creus que les tanques a Teheran són relament publicitàries?
 2. Comenta la vinyeta encapçalada per la narració “Em feia l’efecte que caminava per un cementeri”, pàg. 268.
 3. Resumeix breument la broma d’en Kia.
 4. ¿Quins motius fan fer sortir Marji de la depressió? ¿Quins són els principals canvis físics que experimenta?
 5. ¿Quin tipus de proves s’exigien per entrar a la universitat iraniana? Com es va exercitat na Marji per a la segona prova?
 6. Quins van ser el punts de coincidència entre Marji i Reza a la primera cita? Quins varen ser les diferències posteriors?
 7. Com valores l’actitud de l’acusació contra l’home barbut que va fer Marji a la policia?
 8. Per què les companyes de Marji de la facultat intuïen que aquesta havia viscut a l’estranger?
 9. ¿Què es podia endevinar de les models de la facultat d’Arts malgrat el seu vel?
 10. Esmenta a 3 exemples de la repressió a la Universitat central.
 11. Quins eren els principals motius de detenció o de ser convocat a la comissió islàmica, com ho va ser na Marji?
 12. Com se senten els estudiants am aquell règim dictatorial que imperava a la universitat? Com ho compensen?
 13. Per què creus que marji decideix casar-se quan en realitat no tenia cap pressió familiar per fer-ho?
 14. Quin ritual exigia la tradició iraniana en els casaments?
 15. El 1991 esclata la guerra del golf pèrsic. Com reaccionen els iranians a diferència dels europeus davant aquest fet?
 16. Quin fet simbòlic va tenir lloc el gener del 92 i què va suposar per al país?
 17. Per què l’Ajuntament no accepta el projecte de Doctorat de Marji i Reza que tan bona qualificació va obtenir a la universitat?
 18. Què intenta dir-li el pare a Marji sobre el su futur que ella s´ho pren molt malament?
 19. Esmenta alguns consells que li donen a na Marji sobre el seu futur divorci. Quin li haguéssiu donat vosaltres?

20. Com interpretes la decisió de Marji d’anar-se’n? Per què ara eren diferents els seus sentiments?

Anuncis

2.cat.18 Ramon LLull en un auca

Auca de Ramon Llull

Punxa en el següent enllaç  on trobaràs l’ AUCA completa sobre la vida de Ramon Lllull, l’escriptor medieval que dóna nom al nostre institut:

http://www.auques.cat/tot.php?auca=llull

i imprimeix les quatre pàgines per treballar-les a classe i a casa en grup.

A. Activitats per treballar en parelles per a dijous, 20/02/14

1. Feu una llista de tots els noms de personatges reals o ficticis, que surten en l’auca i escriviu-ne una breu fitxa de presentació. ( Són: Jaume I, Blanca Picany, Crist, Blanquerna, Superman, Fèlix, Celestí V, i Felip el Bell de França )

2. Definiu o bé esmenteu un sinònim per a cada un dels mots i frases fetes que hem extret de l’auca: gestes (2), senescal (3) fer-se el jornal (3) ser de bandera (4), ser un calavera (4), bordó de pelegrí (8), pregon (12), tenir atenallat (13), profusió (14), obrir les parpelles al món (21), fer escola (23), poliglot (24), aixecar el vol (28), desgavell (31), deixar-hi la pell (31), pren la mar (39), miscel·lània (42), fer anar de capoll (45), foll (45), finar (47).

3. Feu una taula cronològica de la vida i obra de Ramon Llull, posant en paral·lel els fets històrics i culturals més importants del seu temps (resseguiu el que es conta a l’auca i també podeu ajudar-vos de la informació del vostre llibre de text, vol.1, tema 3).

4. Redacteu un text 10 línies que justifiquin la importància de Ramon Llull.

5. Comenteu aquesta sentència de Ramon Llull i relacioneu-la amb la seva vida i obra: “Hom no deixa el creure pel creure, sinó per l’entendre”.

Ramon_Llull 2 B. Activitats per a divendres, 21/02/14

6. Documenteu-vos sobre cada una de les obres que s’hi citen. De què tracten? A quin gènere pertanyen? De quan daten?   (En total tres: una novel·la, un llibre de poemes i un llibre de filosofia o teologia)

7. En l’Auca de Ramon Llull es fa referència als següents noms de topònims, col·lectius, corrents literaris i fets històrics (us posem entre parèntesis el rodolí on apareixen): Palma o Ciutat de Mallorca (1) , Les conquestes de Jaume I (2), Lírica trobadoresca (4), Pelegrinatges a Sant Jaume de Galícia (8) i Rocamador (9), Puig de Randa (11), L’Islam (13), Miramar (23), Les missions (24), Racionalisme filosòfic (25), La Sorbona de París (26,29) Tunis (30,47), Nàpols (32), Armènia i Terra Santa (36), Bugia (39), La Cartoixa de Vauvert prop de París (41) Viena del Delfinat (43) i el convent de Sant Francesc de Ciutat de Mallorca. ( 48). Explica-los breument breument.

8. Dibuixeu damunt d’un mapa la ruta dels principals viatges que va emprendre Llull.

Qui estigui interessat en la figura il·lustrísima de RAMON LLULL, pot consultar el següent enllaç on hi trobarà coses tan curioses com qui viatjava, a part d’ell a l’ Edat Mitjana:

http://www.rutasramonllull.com/

2.cat.17 Persèpolis (3) Xoc de cultures

El tercer àlbum es centra en les múltiples penúries i peripècies vitals que viurà

la Marjane a Àustria entre 1984 i 1989, on és enviada a viure pels seus pares per a

protegir-la tant dels bombardeigs com dels problemes legals en què podria acabar

de continuar amb la seva conducta, que no sempre s’adequava als costums

propugnats des del govern islàmic

ACTIVITATS per a treballar a classe el divendres, 7/01/14:
 1. Relació pares-fills Orient-Occident.
 2. Compara com es diverteixen els joves a Viena i com ho fan a Teherán.
 3. Relacions sexuals del joves: edat d’ iniciació al sexe. anticonceptius, alliberament de les dones…
 4. Concepció de la vida de Marji i 3 amics més de l’institut.
 5. Per quins interessos es mouen els joves iranians actuals? Cerca informació als següents enllaços: http://www.nytimes.com/2009/06/18/world/middleeast/18iran.html  http://blogs.elpais.com/lluis_bassets/2014/01/la-cabeza-del-tirano.html

             http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4865072

6. Parla de la metamorfosi personal de Marji soferta a Viena i valora quins poden haver estat els motius del canvi:

 • Factors externs d’influència
 • Necessitat d’integració en la nova societat.
 • Les veus de l’experiència: a) l´àvia de Marji (“Sigues sempre digna i fidel a tu mateixa”) i b) la mare del seu professor de Química
 • Conclusió a què s’arriba en el llibre sobre la integració (capítol “La verdura”).
 • Valora el consell de l’àvia donat a Marji

7. Referències culturals: cerca a Internet la informació de la següent graella:

 1. AUTOR NACIONALITAT ÈPOCA CAMP DEL SABER IDEES DESTACADES

  PERSONATGE DEL LLIBRE

  QUE EL CITA

  Bakunin
  Marx
  Sartre, Jean P.
  Beauvoir, Simone
  Lacan
  Freud, S.
  Pink Floyd

8. LÈXIC: Com es diu :”T’estim” en persa?, Què és un samovar? Què vol dir “Main Kamp des nazis?

9. Comenta el llenguatge no verbal de les vinyetes grosses de la pàg. 232 i  de la 255.

10. EXPRESSIÓ ESCRITA. Escriu un text argumentatiu a partir d’aquesta frase que diu Marji al final d’aquest llibre. “M’eren igual les llibertats individuals i socials”, pàg. 259

2.cat.16 També a les pel·lis trobam pronoms

ACTIVITATS per fer al quadern per al dijous, 6/01/14:

1. Imprimeix els quadres de formes i funcions dels pronoms febles, aferra’ls al quadern i encercla aquells punts que no entenguis per aclarir-los a la classe.

2. Fes els exercicis 1-9 del QV (t’anirà millor si utilitzes el Mozilla Firefox. Has de tenir instal·lat el JAVA) que tens en el següent enllaç:  imprimeix-los un cop corregits i anota els errors al quadern.

http://clic.xtec.cat/quaderns/mibanez1/pronoms_febles/html/index.htm?&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/scripts/&lang=null&skin=default&user=mibanez1&assessment=pronoms_febles&&skin=default

3. Per a l’examen, pots practicar les activitats del següent enllaç,  que segueix el mateix ordre de substitució de complements verbals  els exercicis del QV anteriors:

http://www.gencat.cat/llengua/itineraris-aprenentatge/suficiencia/scl/scl1/scl17/scl17_02_02.htm

(activitats 7, 9, 10, 11 i 12. I per repassar-los tots a la vegada: el 13 i el 14)