1.cat.1 Repàs de les categories gramaticals CURS 20013-2014 3rB-E

Benvinguts al nou curs que acabam de començar, tot i que una mica entrebancat per la vaga dels professors que duem a terme per lluitar contra el nou projecte lingüistic de la Conselleria d’Educació, el TIL.  A alguns de vosaltres, ja us coneix i em dóna una gran alegria tornar-vos veure, a d’altres tot just us acab de conèixer, però esper que ens entenguem i la nostra experiència d’ensenyant-aprenent ens sigui mútuament profitosa. Ara bé, ja sabeu, VAGUES no en vull, dormilegues tampoc i mandrosos encara més. Irrespectuosos, ja ni m’ho plateig.

Per tenir una idea de conjunt de totes les categories i la seva finalitat, us propos de copiar aquest esquema al quadern, ja que sembla bastant clarificador:

Esquema cat gramaticals

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES a les del llibre de text, per fer al QUADERN per al 14/10/13:

1. A l’esquema anterior falta una categoria, quina és, posa’n 3 exemples i digués per a què serveix?

2. Llegeix el text del dictat de la unitat 0 del llibre de text icontesta les qüestions:
a) quines paraules designen un ésser, una idea o un objecte identificable/realitat física?
b) quines indiquen una qualitat d’un substantiu?
c) quines expressen una acció?
d) quines modifiquen les expressions de les accions?
e) quines enllacen mots, sintagmes o oracions?
f) quines ajuden a concretar noms?
g) quines relacionen un grup de paraules amb una paraula anterior?
h) quines representen conceptes que ja han aparegut anteriorment, per no haver-los de repetir?

3. Quants tipus de paraules distingim a partir de l’exercici anterior?Quin nom reben cadascuna? Defineixi-les.
4. Què són les categories variables? I les invariables?
5. Quines categories tenen significat propi i quines no en tenen?

6. Llegeix el document del següent enllça per distingir entre ADJECTIU i PRONOM, així com els diferents tipus de pronoms:

http://www.esca.cat/files/PRONOMS_Apunts.pdf

7. Ara practica els temps verbals, tot ajudant-te de les conjungacions verbals que tens a la part de darrere del llibre de text. Fes-ne 30 del següent enllaç:

http://www.esca.cat/files/VERBS07_Verbs_regulars.pdf

8. Fes els següents exercicis per distingir les PREPOSCIONS DE LES CONJUNCIONS:

     a- Copia i completa cada sintagma nominal amb la preposició corresponent: sense, en, contra, amb, de •

– la sala ___espera ___ l’estació

– les pastilles ______ la tos

– un viatge ____ tren

– els pallassos _____fronteres

– pa ______ oli

– les plantes ______ flors

     b-Copia i completa, cada frase amb la preposició adequada:  per, de, segons, fins, des •

Estic cansat ____esperar.

El lladre va entrar _____la finestra.

No ho va fer _______ que la mare es va enfadar.

_______ que vas arribar hem millorat molt.

________ qui vingui, jo no vindré.

Aquella ONG treballa _____ la pau.

9-Copia i completa amb la conjunció més adequada cada una d’aquestes frases:

Portarem tomàquets _____ enciams de l’hort.

No sortirem al pati ______ plou.

______ t’ho dic, t’enfadaràs!

No és ____ blanc ____negre, és gris.

 10-Relaciona i copia en el teu quadern:

 Vindré a casa teva                         ni                                em donis el llibre.

No m’agrada la carn                     quan                          m’agrada el peix.

Voldria ajudar-te                            perquè                      no sé com fer-ho.

Vindrà a casa                                 i                                  jugarem a cartes.

Et deixaré el meu ordinador        però                           el tingui arreglat

 11-Classifica en un quadre, els elements d’enllaç d’aquestes frases segons si són preposicions o conjuncions.

 Per berenar menjarem pa amb oli i per sopar truita de patates o de carxofes.

Si no pots caminar perquè et fa mal el peu, et portarem en el cotxe de la Maria Neus.

Anuncis