1.es. 5. Dieciséis añitos

Ejercicios:
1. Copia en tu cuaderno esta canción, corrige la ortografía, subraya las palabras que corrijas y escribe el significado de las palabras en negrita
2. Resume la última estrofa con tus propias palabras
(Día de corrección: lunes 3 de octubre)

16 añitos fiera
me creia el rei del mundo
con mi lema por bandera
lo que digan yo no escucho

No habia nadie que pudiera lograr
que cambiara un poco el rumbo
con mi idea la primera
y que no agobiaran mucho

Y así fué
me revele contra todo hasta el sol
viviendo entonces una distorsión
y me enfadé con el mundo
malditos complejos que siempre sacan lo peór!

Pensé “en la fuerza estará lo mejor”
me disfrace de uno que no era yo
buscando esa firmeza
llegué a un lugar negro
pensé que eso era el valor

Y sufri de tal manera
por dejar de ser quien era
por pensar que ser cobarde
era ser lo que creyera

Los valientes són los que son de verdad
y los fuertes ni sus güerras
los valientes los que saben llorar
con la cara descubierta.

Anuncis

1.es.4 Escribir no es hablar

Y por esto vais a seguir estas pautas a la hora de escribir vuestra primera redacción:
1. No usar comillas
2. Frases cortas, separados por punto seguido o aparte.
3. Estructurar en párrafos

1.ca.3 LA SIRENA DEL QUART

LA SIRENADELQUART

 

Contesta en el quadern les següents preguntes sobre la lectura de “La sirena del quart”. S’han d’entregar el proper divendres, dia 30.

 

1)      Relaciona les sirenes mitològiques amb les de les ambulàncies o bombers

2)      El manatí és un mamífer sireni. Quina forma deu tenir aquest animal?

3)      Millora aquesta frase del text canviant només una paraula:

Jo ja no la sentiré quan arribi o quan se’n vagi, ni la podré espiar des de l’espiell de la porta aguantant-me la respiració.

4)      Comentàrem que l’autora vol destacar l’amabilitat del personatge. Digues de quina manera intenta minimitzar la part negativa d’aquesta frase:

En Pep del quiosc diu, amb un punt de tristor, que ja es veia venir.

5)      Cerca en el text una frase en la qual la paraula “mar” no és sinònim d’oceà, sinó que té un altre significat.

6)      A quina hora surt la sirena de ca seva?

7)      La clau que obri la casa de la sirena no és metàl·lica. De quin material és? Si fos de fusta, per exemple, tendria el mateix efecte poètic?

8)      Quan parla de la bellesa de la sirena utilitza una hipèrbole. Quina?

9)      Quina frase ens parla d’una festa d’aniversari?

10)  Cada escaló sembla que entoni la tecla d’un tímid piano. Escriu una altra metàfora on passi una cosa semblant amb un altre instrument musical. Per exemple: Els ocells descansen sobre els fils elèctrics com si tocassin la guitarra.

11)  En el text es parla d’escates lluents. Quin és el femení de “lluent”? Com ho podem saber a través del diccionari?

12)  En dues ocasions el protagonista ens parla del seu insomni. Copia les frases on ho explica.

13)  Quan la sirena davalla l’escala, l’autora diu que ressona, repica, toca el piano. En canvi,  en pujar, de quina manera diu que sembla que ho fa?

14)                       En el tercer paràgraf es diu que es noten uns cops molt suaus. Més endavant diu que vaig sentir tocs suaus. Selecciona el millor sinònim de “suau” per evitar repetir aquest ajectiu. Fi, llis, tou, mòrbid, benigne, dolç, agradable, delicat, tènue, amorós, manyac, dòcil, mans, plàcid, tranquil.

15)  La sirena és tan amable que, fins i tot quan sembla que s’enfadarà, no només no s’enfada sinó que somriu amb una dolçor extraordinària. Explica les diferents maneres de multiplicar l’amabilitat en aquesta frase.

16)  Posteriorment dirà que té un somriure transparent. Què creus que significa això? Ho relaciones amb la transparència del vidre de la clau? Quedaria bé ajuntar les dues frases i dir que la sirena “va somriure amb una dolçor transparent”?

17)  Escriu una única paraula que expressi la sensació que sents en llegir aquesta frase:

Que llarga se’m va fer l’espera mentre baixava les escales! El segon pis… el primer pis… l’entresòl… l’entrada…

18) Explica els dos significats que pot tenir aquesta frase i digues quin dels dos té en el text.

Em va faltar temps per sortir i recollir el que m’havia deixat.

19) En què compara el corall vermell?

20) Cerca una frase del text que ens dóna sensacions osmològiques. Recorda que l’osmologia és la ciència que estudia les olors.

21)  L’autora diu que el corall és “aquella pedra de mar”. Per què la professora de Ciències Naturals no estaria d’acord amb aquesta expressió.

22)  Quina sorpresa hi ha al final de la història?

Arxivat a català. Etiquetes: , . Leave a Comment »

1.en.8 Oh my God!!! you are making comments in the wrong place

Hey, everyone

This post is just to remind you that you have a google group email account.

You can use the group to say hello, to ask questions, to ask for help… and so on.

BUT, when you  make comments to the posts, you must do  THE TASK THE TEACHERS ASKED YOU TO DO. COMMENTS THAT ARE RELATED TO THE POST.

no comments to this post!!and use google group to ask these type of questions. 

Anyway, it is good that you help each other, even if you do it in the wrong place 🙂

Arxivat a English. Etiquetes: . Leave a Comment »

1.en.7 Phonetics (1)

During English lessons we do a lot of practice trying to pronounce English sounds we are not familiar with. We’ve already learnt to recognize a few phonemes. Let’s see if you remember.

 • Can you match the images with the words? Can you match these sounds to the words where they appear?

 /ʌ/      /ɒ/      /ʊ/       /tʃ/       /ʃ/        /ə/

Try to answer the following questions. The phonemic chart and the images should help you.

Is it the same a godfather than a goodfather?

Do you usually cry when you shop onions or when you chop onions?

Is the godfather a good  film?

Is god  good?

Is Isis is a famous Egyptian God?

In Snow White movie, did the three godmothers play with  their magic wands?

in Sleeping Beauty  movie the three godmothers won the battle against the evil queen. Is it true?

blood /blʌd/

but /bʌt/ unstressed /bət/

money /ˈmʌni/

feature /ˈfitʃər/

teacher /ˈtitʃər/

culture /ˈkʌltʃər/

children/ˈɪldrən/

cheap /ip/

ship /ʃɪp/

chop /ɒp/

shop /ʃɒp/

God/gɒd/

good /gʊd/

wand /wɒnd/

won /wʌn/

wonder  /ˈwʌndər/

wander /ˈwɒndər/

Literature /ˈlɪtərətʃər/

A dictionary gives you lots of information about words, not only their meaning but also, among other things, their pronunciation.

The pronunciation of a word is essential. In many on line dictionaries you can click on a sound icon and listen to the way the word is pronounced.

This monolingual on line dictionary gives you the chance to listen to how the word is pronounced.

http://dictionary.reference.com/

When we cannot listen to the way words sound,  we can look at the phonemic transcription of the word, that represents in writing how the word is pronounced.  There is a way to represent how words are pronounced in different languages and that is using IPA, an acronym for International Phonetic Alphabet.

Each phoneme is given a symbol as the one we learnt in class /tʃ/

There are 26 letters in the English alphabet, but there are around 44 phonemes in Standard English. This means that letters cannot represent phonemes so other symbols are used.

Each phoneme is given a symbol so that the pronunciation of any English word can be represented in writing. Here is the English phonetic alphabet  version of the International Phonetic Alphabet or IPA:

If you click here you will be able to listen to the different sounds of  English phonemic chart.

Homework: Monday 2n October. Copy the sounds  you have already learnt in your notebook. Remember to write them between forward slashes  / /. Write examples of words where the sound appears. 

Let’s see,

which is the underlined sound in the following  words? If you are not sure, go to the on line dictionary and check it.

 1. JEANS
 2. MONDAY
 3. BUT
 4. CHALK
 5. CHARACTER
 6. ORANGE

HOMEWORK FOR TUESDAY 5TH. POST THE ANSWERS TO THE BLOG AND COPY THEM IN YOUR NOTEBOOK.

1.en.6 Colors/colours: Google art project and Van Gogh

Last week we talked about language varieties and about different ways of speaking English: accent, pronunciation, vocabulary.  In American English and in British English  some things are called differently:

autum(Br)/fall(Am)

sometimes the  word is the same but the spelling is not:

 color (Am)/ colour(Br)

 •  go to this link, it is fun. It works as a converter. You choose a word in American or in British and you get its equivalent. 
Homework: Friday 30th October.Choose one and post it to the blog together with the Spanish/Catalan translation. The only thing to bear in mind is that you can not repeat a word that has already been chosen by a classmate. 
Well, this post is not only to show you some differences between American and British English. It is to teach you more about colours and about Google art project, an application developed by Google that is really fun. Using Google earth streetview technology, you can now visit the most important museums in the world and watch some of their most valuable artworks.
As you are doing Art in English with Nuria, I thought you would need some extra work to be able to talk about colours and not feel short of words.  Also, Google art project gives us the chance to visit museums, watch famous artpieces and learn more about the artists and their lives.
To begin with, I have chosen a very famous painting, by an extraordinary artist, The bedroom, by Van Gogh.
 1. How much do you know about Van Gogh?

 1. When was this artwork painted?
 2. What is the technique?
 3. How big is the painting?
 4. Where is this painting exhibited?
 5. When was it painted?
Homework: Friday 30th October.  Answer the questions in the blog. Do not repeat the answer if a classmate did it before. Just copy the results in your notebook. 
You do not need to look for answers to the first question. We shall read a comic about Van Gogh’s life later this year and you will find out more. What I would like now, is that you investigate a bit this Google application. It gives you lots of options: to zoom in and out, a description of the painting…
Also in the menu that displays on the right, you can listen to some audio files or see a short video that gives you interesting information about the circumstances the artist painted this canvas.  Click here
If you listen to the video that appears on the right hand side, you will discover that the colours you see in the painting, were not the original ones.
7. Why?
8. What can make colours change?
9. What happens when you leave something in the sun?
10. What is the meaning of fade?
11. Did you understand some of the colours the expert mentions? peachy, pinkish?
12. What kind of sample do they take?
13. How big is the sample?
Van Gogh, wrote a letter to his brother Theo. He explained to him what the original colours of the painting were like.
Read part of its letter and make a list with the colours he mentions.

My dear Theo —

At last I’m sending you a little croquis to give you at least an idea of the direction the work is taking. Because today I’ve gone back to it. My eyes are still tired, but anyway I had a new idea in mind, and here’s the croquis of it. No. 30 canvas once again. This time it’s simply my bedroom, but the colour has to do the job here, and through its being simplified by giving a grander style to things, to be suggestive here of rest or of sleep in general. In short, looking at the painting should rest the mind, or rather, the imagination.

The walls are of a pale violet. The floor — is of red tiles.

The bedstead and the chairs are fresh butter yellow.

The sheet and the pillows very bright lemon green.

The bedspread scarlet red.

The window green.

The dressing table orange, the basin blue.

The doors lilac.

And that’s all — nothing in this bedroom, with its shutters closed.

The solidity of the furniture should also now express unshakeable repose.

Portraits on the wall, and a mirror and a hand-towel and some clothes.

The frame — as there’s no white in the painting — will be white.

This to take my revenge for the enforced rest that I was obliged to take.

Homework: Monday 2nd October.  Now is your turn to produce a little piece of writing. Use your bedroom, or a pic of a room you like  or maybe a painting you find searching museums on line and describe it. The most important will be to be as precise as you can describing colours. Write about 40 or 50 words.


In Google art project you can find things like this letter . Those of you who take French can also read it in French, the language in which it was originally written. 

1.es.3 Nosotros a mi pueblo xarram ben diferent!

Hase tiempo que los mallorquines charramos en castellano con unas formas propias que son nuestras y que no hi queremos renunciar y, por eso, queremos exigir al señor Bauzá que no mos imponga el castellano peninsular.
Porque nosotros telefonamos i no llamamos i siempre pasamos pena, nunca nos angustiamos, pero. Y cagondell, que nosotros menjamos porsella y guardamos los serdos en la soll. I en verano chafardejamos y prenemos la fresca en la calle.

Estos son algunos fragmentos de un panfleto o manifiesto publicado hace unos meses (con grupo en Facebook), redactado en tono humorístico para reclamar que se preserve la modalidad insular del castellano, de la misma forma que a veces se reclama el uso de las modalidades insulares del catalán.


Ejercicio (lunes día 26):
Escribe en tu cuaderno algunas formas (fonemas, entonación, palabras y expresiones) que a veces se emplean en el castellano hablado en Mallorca por contagio del catalán

Arxivat a castellano. Etiquetes: . 3 Comments »